เงื่อนไขการจัดส่ง

1. การจัดส่งในกรุงเทพฯ และปริมณฑลใช้เวลาในการจัดส่ง 3-4 วัน
2. การจัดส่งในต่างจังหวัดใช้เวลาในการจัดส่ง 4-7 วัน
3. การจัดส่งในถิ่นพื้นเข้าถึงยาก เช่น เกาะ, พื้นที่ห่างไกล ใช้เวลาในการจัดส่ง 7-8 วัน
4. การจัดส่งจะเริ่มดำเนินการเมื่อเจ้าหน้าที่ได้รับหลักฐานการชำระเงินแล้ว