คำทักทายจากผู้บริหาร

‘THE COOL’ มีความหมาย 2 แบบ คือ เจ๋ง และเย็น ซึ่งก็ตรงกับธุรกิจที่บริษัทฯ ทําเครื่องทํา ความเย็น ประชาอยากใช้คํา ว่า ‘เดอะคูล’ ในความหมายว่า เจ๋ง แจ๋ว ทํา ได้ไม่เหมือนคนอื่นเขา ดังนั้นเดอะคูลก็เกิดขึ้นตั้งแต่วันนั้น ภายใต้การช่วยเหลือของลูกค้าและทีมงาน พนักงานที่ต่อสู้และร่วมกันสร้างแบรนด์นี้ขึ้นมา

วิสัยทัศน์

 เป็นอันดับหนึ่งงานบริการในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  และเป็นผู้นำยอดขายของระบบความเย็นในตลาดต่างประเทศภายในปี .2568

พันธกิจ

  1. ขยายรายการสินค้าการจัดจำหน่าย และบริการให้ครอบคลุมทุกช่องทางการขายในระดับนานาชาติ
  2. เราจะมุ่งมั่นที่จะสร้างความเชื่อมั่นและตอบสนองความต้องการของลูกค้าด้วยสินค้าที่มีคุณภาพและการบริการที่มีมาตรฐานด้วยราคาที่แข่งขันได้
  3. เราจะทำงานด้วยความซื่อตรงเพื่อตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้าคู่ค้า พนักงาน ผู้ถือหุ้นและทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  4. เราจะสร้างสรรค์และพัฒนาสินค้าอย่างไม่หยุดยั้งด้วยหลักการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและมีความรับผิดชอบต่อสังคม
  5. เราจะพัฒนาศักยภาพและความสามารถของทรัพยากรบุคคลของเราทั้งด้านความรู้ จรรยาบรรณการทำงาน และความเป็นผู้นำ เพื่อที่จะสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่ยั่งยืน

ประวัติความเป็นมา

บริษัท เดอะคูล ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๔ ภายใต้ชื่อ บริษัท เอ เอช ที (เอเชีย) จำกัด ตั้งแต่จุดเริ่มต้นและกว่า ๑๐ ปีของการดำเนินงานอย่างมุ่งมั่น บริษัทฯ ได้ขยายงานในประเทศไทย (ประกอบด้วยสามบริษัทคือ บริษัท เดอะคูล จำกัด บริษัทเดอะคูล แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด และ บริษัท เดอะคูล เซอร์วิส จำกัด) และขยายการลงทุนไปยังประเทศต่างๆในประเทศอาเซียน

บุคลากรของเรา

บุคลากรเป็นทรัพยากรที่สำคัญที่สุดในองค์กร เดอะคูล ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของทีมงานในด้านต่างๆ อาทิเช่น ความเป็นผู้นำ การสือสารและการตัดสินใจ หลักการบริหารสู่เป้าหมาย ความรับผิดชอบ ความเป็นทีมเวิร์ค เป็นต้น

The Cool Network