เดอะคูลกับรางวัลที่ได้รับ

จากประสบการณ์และความเป็นมืออาชีพในการประกอบธุรกิจตู้แช่เย็น มานานกว่า 10 ปี ทำให้กลุ่มบริษัท เดอะคูล ได้รับการยอมรับจากหน่วยงานทั้งในและต่างประเทศ จนได้รับรางวัลสำคัญต่างๆมากมาย แสดงให้เห็นถึงความเป็นเลิศในการดำเนินธุรกิจ รางวัลดังกล่าวมีทั้งรางวัลระดับประเทศ