ขั้นตอนการสั่งซื้อช่องทาง Facebook

1. ขอใบเสนอราคากับเจ้าหน้าที่ www.facebook.com/thecoolthailand

2. กรอกข้อมูลการชำระเงินและที่อยู่ในการจัดส่งบนระบบ Qwik

3. กรอกรหัสบัตรเครดิตเพื่อตัดชำระเงิน

300px-line_logo.svg_

ขั้นตอนการสั่งซื้อช่องทาง [email protected]

1. ขอใบเสนอราคากับเจ้าหน้าที่ http://bit.ly/2Iw3DIq

2. ตกลงรายละเอียดการซื้อตู้แช่และโอนชำระเงิน

3. ส่งหลักฐานการโอนเงินเพื่อรอรับสินค้า