วิสัยทัศน์

เดอะ คูล มีความมุ่งมั่นที่จะเป็นองค์กรช้ันนำในด้านการผลิต จัดจำหน่าย และบริการ สินค้าตู้แช่แข็ง ตู้แช่เย็น ระบบยูเทคติค อะไหล่ และอุปกรณ์ต่างๆ สำหรับธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม รวมถึงธุรกิจสนับสนุนอย่างครบวงจรตามความ ต้องการของลูกค้าในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค ภายในปี พ.ศ. 2563

ประวัติความเป็นมา

บริษัท เดอะคูล ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๔ ภายใต้ชื่อ บริษัท เอ เอช ที (เอเชีย) จำกัด ตั้งแต่จุดเริ่มต้นและกว่า ๑๐ ปีของการดำเนินงานอย่างมุ่งมั่น บริษัทฯ ได้ขยายงานในประเทศไทย (ประกอบด้วยสามบริษัทคือ บริษัท เดอะคูล จำกัด บริษัทเดอะคูล แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด และ บริษัท เดอะคูล เซอร์วิส จำกัด) และขยายการลงทุนไปยังประเทศต่างๆในประเทศอาเซียน

เดอะคูลกับรางวัลที่ได้รับ

จากประสบการณ์และความเป็นมืออาชีพในการประกอบธุรกิจตู้แช่เย็น มานานกว่า 10 ปี ทำให้กลุ่มบริษัท เดอะคูล ได้รับการยอมรับจากหน่วยงานทั้งในและต่างประเทศ จนได้รับรางวัลสำคัญต่างๆมากมาย แสดงให้เห็นถึงความเป็นเลิศในการดำเนินธุรกิจ รางวัลดังกล่าวมีทั้งรางวัลระดับประเทศ

บุคลากรของเรา

บุคลากรเป็นทรัพยากรที่สำคัญที่สุดในองค์กร เดอะคูล ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของทีมงานในด้านต่างๆ อาทิเช่น ความเป็นผู้นำ การสือสารและการตัดสินใจ หลักการบริหารสู่เป้าหมาย ความรับผิดชอบ ความเป็นทีมเวิร์ค เป็นต้น

Cool Network

THE COOL THAILAND

THE COOL THAILAND

http://www.thecool.com
THE COOL SERVICE (THAIALND)

THE COOL SERVICE (THAIALND)

http://www.thecool.com
THE COOL MANUFACTURING (THAIALND)

THE COOL MANUFACTURING (THAIALND)

www.thecool.com
THE COOL MALAYSIA

THE COOL MALAYSIA

THE COOL INDONESIA

THE COOL INDONESIA

THE COOL PHILIPPINES

THE COOL PHILIPPINES

THE COOL VIETNAM

THE COOL VIETNAM