In มุมความรู้

ตู้แช่ The Cool

เพื่อนๆ ที่ใช้ตู้แช่หรือตู้แช่แข็งจาก The Cool บ้างก็ทำธุรกิจเกี่ยวกับอาหารสด อาหารทะเล ความสดใหม่ที่จะมอบให้กับลูกค้ายังเป็นสิ่งสำคัญอันดับต้นๆ ในการที่ลูกค้าจะเลือกบริโภคหรือตัดสินใจซื้อ เพื่อนๆ ที่ประกอบธุรกิจประเภทนี้จึงจำเป็นต้องศึกษาวิธีการถนอมอาหารแต่ละชนิด รวมถึงการดูแลตู้แช่หรือตู้แช่แข็งให้ถูกวิธีเพื่อรักษาทั้งคุณภาพ และช่วยลดค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา

โดยวิธีการเก็บถนอมอาหารในตู้แช่หรือตู้แช่แข็ง เบื้องต้นควรจะคำนึงถึงสิ่งเหล่านี้

รู้ว่าอาหารแต่ละประเภทต้องเก็บอย่างไร เก็บรักษาที่อุณหภูมิเท่าไหร่ และเก็บได้นานแค่ไหน

เพื่อนๆ ได้ศึกษาวิธีการถูกต้องหรือยัง ว่าวิธีการเก็บถนอมอาหารแต่ละประเภทต้องทำอย่างไร และอะไรคือปัจจัยสำคัญที่จะลดคุณภาพของอาหาร อย่างเช่น อาหารสดประเภทเนื้อไก่ เนื้อหมู เนื้อวัว การเก็บรักษาควรอยู่ในอุณหภูมิที่ -18 องศา จะช่วยในการหยุดการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ ช่วยให้อาหารประเภทนี้อยู่ได้นาน  หรืออาหารทะเลการเก็บรักษาที่อุณหภูมิ -60 องศาจะช่วยในการรักษาคุณภาพน้ำในเนื้ออาหารทะเลนั้นๆ คงอยู่ได้นานอีกด้วย

เก็บให้หยิบง่าย มาก่อน..ออกก่อน ประหยัดไฟควบคุมคุณภาพสินค้าได้

การที่มุ่งหวังจะเพิ่มคุณภาพสินค้า ทางที่ดีที่สุดคือการจัดการประสิทธิภาพก่อน การวางอาหารอย่างเป็นระเบียบช่วยในการอำนวยความสะดวกและการลดเวลาในการทำงาน อีกทั้งยังช่วยเรื่องในการประหยัดไฟของตู้แช่ ตู้แช่แข็ง

ดูแลรักษาตู้แช่ ตู้แช่แข็งอย่างถูกวิธี

การอ่านและศึกษาคู่มือตู้แช่ที่ทาง The Cool ได้แนบไปให้นั้น จะช่วยให้รักษาประสิทธิภาพของตู้แช่ให้สามารถทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพได้ เพราะถ้าหากเราละเลยหรือไม่สนใจดูแลตู้แช่ อาจส่งผลต่ออาหารสดในตู้แช่ได้ เช่น น้ำแข็งเกราะบริเวณจุดกระจายความเย็น ใช่ว่าน้ำแข็งขึ้นแล้วจะเป็นผลดี แต่ส่งผลเสียในการบดบังการกระจายความเย็นไปถึงอาหารด้วยครับ

และนี้ก็เป็นหลักการคำนึงขั้นต้นในการเก็บรักษาคุณภาพอาหารให้สดใหม่อยู่เสมอ เพื่อสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าของเพื่อนๆ ที่นำไปสู่กำไรนะครับ เพื่อนๆ สามารถย้อนดูเรื่องราวดีๆ ได้ที่เพจ www.facebook.com/thecoolthailand

Recommended Posts

Leave a Comment