In โปรโมชั่น

Sarah 3.5 ตู้แช่แข็งขนาดเล็ก 

ทางเลือกใหม่… ของคุณแม่บ้าน

ขนาดควาจุ 3.5 คิว ให้คุณได้เก็บอาหารประเภทแช่แข็ง ,ไอศครีม ,น้ำนมแม่ ,น้ำแข็ง หรือ เนื้อสัตว์ ให้สดใหม่อยู่เสมอ ด้วยขนาดกระทัดรัด ของตัวเหมาะสำหรับ ครัวยุคใหม่ หรือ ผู้ที่มีพื้นที่จำกัด  แก้ปัญหา ช่องแช่แข็งไม่เพียงพอ ลดกลิ่นของอาหารสดประเภทเนื้อสัตว์ ไม่กวนอาหารในตู้เย็นบ้าน อีกด้วย

เปิดตัวแล้ว ณ. ร้านค้าตัวแทน หน่ายทั่วประเทศ

Recent Posts

Leave a Comment