In ประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

บริษัท เดอะ คูล กรุ๊ป ร่วมใส่ใจสิ่งแวดล้อม ผลิตสินค้า Green Products ใช้สารทำความเย็นที่ไม่ก่อให้เกิด ภาวะเรือนกระจก โดยนำผลิตภัณฑ์ ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โชว์ประสิทธิภาพภายในงาน ณ.โรงแรมอนันตรา สยาม ในเช้าวันที่ 17 ก.พ. 2563

Recent Posts

Leave a Comment