กิจกรรมรดน้ำขอพรวันสงกรานต์

  เนื่องในวันสงกรานต์ที่จะมาถึง คณะพนักงาน THE COOL Group ร่วมสืบสานวัฒนธรรมไทย ประเพณี รดน้ำดำหัว ขอพรผู้ใหญ่ จากผู้บริหาร ให้ใช่สติ เมาไม่ขับ ขับขี่ปลอดภัย ก่อนวันหยุดยาว