กิจกรรม Run For Strong Heart

📸ภาพบรรยากาศเมื่อวันอาทิตย์ที่ 20 มกราคม 2562 📸 คุณประชาประคุณศึกษาพันธ์ประธานกรรมการ และคุณศิริลักษณ์อัศวรัตน์รองประธานกรรมการ ได้เข้าร่วมกิจกรรม Run For Strong Heart หัวเรื่อง: [...]