บรรยากาศการอบรมหลักสูตรเทคนิคการสัมภาษณ์งานแบบ STAR Model

ในวันที่ 18 มิถุนายน 2562 ทางบริษัทเดอะคูลได้มีการจัดฝึกอบรมสัมมนาบุคลากรภายในบริษัท หลักสูตรเทคนิคการสัมภาษณ์งานแบบ STAR Model โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อฝึกทักษะการสัมภาษณ์งานแบบมีโครงสร้าง [...]