บรรยากาศการอบรมหลักสูตรการขายและการบริการเชิงเทคนิคแบบมืออาชีพ

ในวันที่ 27 กันยายน และ 7 ตุลาคม 2562 ทางบริษัทเดอะคูลได้มีการจัดฝึกอบรมสัมมนาบุคลากรภายในบริษัท หลักสูตรการขายและการบริการเชิงเทคนิคแบบมืออาชีพ โดยมีหัวข้อการอบรม ดังนี้ [...]