งานครบรอบ 2 ปี RAC NAMA “GREEN COOLING REVOLUTION”

บริษัท เดอะ คูล กรุ๊ป ร่วมใส่ใจสิ่งแวดล้อม ผลิตสินค้า Green Products ใช้สารทำความเย็นที่ไม่ก่อให้เกิด ภาวะเรือนกระจก โดยนำผลิตภัณฑ์ ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โชว์ประสิทธิภาพภายในงาน [...]