การแจ้งซ่อมทำได้ 2 ทาง
1. ผ่าน Call Center หมายเลข 02-181-8228
    1.1 วันจันทร์ – อาทิตย์ 24ชม. รับสายและประสานงานโดยโอเปอเรเตอร์
    1.2 ช่วงนอกเวลาทำการ จะตอบรับด้วยระบบอัตโนมัติ ระบบจะส่งรายละเอียดการแจ้งซ่อมให้หัวหน้างานเพื่อประสานการเข้าหน้างานต่อไป
    ทั้งนี้ผู้แจ้งต้องดำเนินการครบจนเสร็จสิ้นกระบวนการ ระบบจึงจะบันทึกการแจ้งซ่อมและส่งรายละเอียดให้หัวหน้างานต่อไป
2. ผ่าน Email: callcenter@thecoolservice.com
3.ผ่าน Chat Live วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 น. – 17.30 น.
4.แบบฟอร์มที่หน้า ติดต่อเรา วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 น. – 17.30 น.
เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความรวดเร็วและราบรื่นผู้แจ้งกรุณาระบุรายละเอียดดังนี้
1. สถานที่ตั้งของอุปกรณ์
2. ชื่อผู้ติดต่อประสานงาน
3. หมายเลขผู้ติดต่อประสานงาน
4. หมายเลขอุปกรณ์ (Serial Number (S/N))
5. อาการชำรุด 
6. สาเหตุของการชำรุด (ถ้าทราบ)
อาการตู้ไม่เย็นเกิดมาจากหลายสาเหตุ
1. เกิดจากระบบไฟฟ้า ณ สถานที่ตั้งขัดข้อง
2. เกิดจากปลั๊กหลวม / ปลั๊กไม่ได้มาตรฐาน
3. เกิดจากสายไฟชำรุด 
4. เกิดจากการระบายความร้อนไม่มีประสิทธิภาพ
5. เกิดจากการจัดวางไม่ถูกต้องตามคู่มือการใช้งาน
6. เกิดจากการขัดข้องของอุปกรณ์ไฟฟ้าของตู้
7. เกิดจากการขัดข้องของระบบทำความเย็นและ/หรือคอมเพรสเซอร์

เสียงดังที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่เกิดจากพัดลมระบายความร้อน หรือพัดลมคอยล์เย็น (ถ้ามี)

ลูกค้าสามารถดูหมายเลข Serial Number ที่หลังตู้แช่จะมีสติ๊กเกอร์สีเทาติดอยู่หลังตู้