สวัสดิการ

 • โบนัสประจำปี (ตามผลประกอบการ)
 • ปรับค่าจ้างประจำปี
 • โอที
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • ประกันสุขภาพ (เฉพาะตำแหน่ง)
 • ค่ารักษาพยาบาล
 • เบี้ยขยัน
 • เงินช่วยเหลือต่างๆ
 • เงินกู้ยืมฉุกเฉิน
 • ทุนการศึกษาพนักงาน-บุตร
 • ข้าวเปล่าฟรี
 • คูปองอาหารฟรีสำหรับพนักงานฝ่ายผลิต
 • งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี
 • รถรับ-ส่ง
 • เสื้อยูนิฟอร์ม

 

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัว THE COOL


เราคือบริษัทที่ผลิตและจำหน่ายตู้แช่แข็งอุตสหกรรมโดยมีกลุ่มลูกค้า อาทิ Tesco Lotus,Makro,Nestle,F&N,Walls,พรานทะเล ภายใต้ระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001:2008 กำลังสรรหาบุคคลากรที่มีความมุ่งมั่นและต้องการความก้าวหน้าเพื่อรองรับการเติบโตและการขยายงาน