บริการตรวจสอบและซ่อมแซม

บริษัท เดอะ คูล เซอร์วิส จำกัด เป็นหนึ่งในบริษัทผู้ให้บริการซ่อมบำรุงอุปกรณ์ไฟฟ้าเพื่อการค้าอาหารและเครื่องดื่ม รายใหญ่ที่สามารถให้บริการครอบคลุมทุกพื้นที่ในประเทศไทยและในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001: 2008 ด้วยมาตรฐานซ่อมบำรุงคุณภาพและระบบการจัดการที่นำวิวัฒนาการและเทคโนโลยี มาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการที่ใส่ใจในความปลอดภัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและทันสมัย เพื่อสนับสนุนให้ธุรกิจการค้าของลูกค้าดำเนินไปได้ด้วยความราบรื่นและต่อเนื่อง

ด้วยประสิทธิภาพในการให้บริการที่ทันสมัยและได้มาตรฐาน จึงทำให้บริษัทฯ สามารถให้บริการแก่ลูกค้าโดยสามารถจัดรูปแบบในการให้บริการให้สอดคล้องกับธุรกิจเฉพาะของแต่ละลูกค้า ในรูปแบบของสัญญาบริการเพื่อประสิทธิภาพในการให้บริการสูงสุดในการตอบสนองความต้องการของลูกค้า ครอบคลุมงานบริการ ดังนี้
1. บริการซ่อมบำรุงเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance (PM))
2. บริการซ่อมบำรุงเมื่อเกิดการชำรุด (Corrective Maintenance (CM) หรือ Breakdown Maintenance (BM))
3. บริการติดตั้ง/เก็บกลับ/โยกย้าย (Installation/Withdraw/Relocation)
4. บริการคืนสภาพ (Refreshment/Refurbishment)
5. บริการคลังสินค้า (Warehouse)
6. บริการบริหารจัดการทรัพย์สิน (Asset Management)
7. บริการ Call Center
8. บริการเช่า/เช่าซื้อ อุปกรณ์ตู้แช่เพื่อการค้า (Rental/Leasing)

ครอบคลุมอุปกรณ์ไฟฟ้าดังนี้

1. ตู้แช่เย็นและตู้แช่แข็ง (Cooler & Freezer)
2. ตู้ยูเทคติก (Deep Freezer)
3. เครื่องกาแฟ ร้อน/เย็น (Hot / Cold Coffee Machine)
4. เครื่องทำน้ำแข็ง (Ice Maker Machine)
5. ตู้โชว์ไอศครีม (Gelato/Scooping Ice Cream)
6. ครื่องจ่ายผลิตภัณฑ์เครื่องดื่ม (Dispenser Machine)
7. แอร์คอนดิชั่น (Air Condition)
8. ตู้แช่เย็น / แช่แข็ง ระบบรีโมท (Chiller/Freezer Remote System
9. อุปกรณ์ไฟฟ้าอื่นๆ ตามความต้องการของลูกค้า เช่น Bun Steamer, Microwave, Fryer, Hot Dog Grill etc.